Jenis-Jenis Ujian Berkomputer


BAHAGIAN II DAN KEATAS

Ujian mengandungi 80 soalan.

Calon diberikan 60 minit untuk menjawab soalan-soalan ujian.

Calon dibenarkan menggunakan kalkulator.

 • PECAHAN SOALAN:
 • 50 SOALAN: PENGETAHUAN JAWATAN (TEKNIKAL)
 • 25 SOALAN: PENGURUSAN
 • 5 SOALAN: PENGETAHUAN AM

BAHAGIAN III

Ujian mengandungi 50 soalan.

Calon diberikan 40 minit untuk menjawab soalan-soalan ujian.

Calon tidak dibenarkan menggunakan kalkulator.

 • PECAHAN SOALAN:
 • 40 SOALAN: PENGETAHUAN JAWATAN (TEKNIKAL)
 • 5 SOALAN: PENGURUSAN
 • 2 SOALAN: PENGETAHUAN AM
 • 2 SOALAN: PENGETAHUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
 • 1 SOALAN: MATEMATIK

BAHAGIAN IV DAN V

Ujian mengandungi 50 soalan.

Calon diberikan 40 minit untuk menjawab soalan-soalan ujian.

Calon tidak dibenarkan menggunakan kalkulator.

 • PECAHAN SOALAN:
 • 45 SOALAN: PENGETAHUAN JAWATAN (TEKNIKAL)
 • 2 SOALAN: PENGETAHUAN AM
 • 2 SOALAN: PENGETAHUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
 • 1 SOALAN: MATEMATIK