Jenis-Jenis Ujian Berkomputer


BAHAGIAN II DAN KEATAS

Ujian mengandungi 80 soalan.

Calon diberikan 40 minit untuk menjawab soalan-soalan ujian.

Calon dibenarkan menggunakan kalkulator.

 • PECAHAN SOALAN:
 • PENGETAHUAN JAWATAN
 • PENGURUSAN
 • PENGETAHUAN AM

BAHAGIAN III

Ujian mengandungi 50 soalan.

Calon diberikan 30 minit untuk menjawab soalan-soalan ujian.

Calon tidak dibenarkan menggunakan kalkulator.

 • PECAHAN SOALAN:
 • PENGETAHUAN JAWATAN
 • PENGURUSAN
 • PENGETAHUAN AM
 • PENGETAHUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
 • MATEMATIK

BAHAGIAN IV DAN V

Ujian mengandungi 50 soalan.

Calon diberikan 25 minit untuk menjawab soalan-soalan ujian.

Calon tidak dibenarkan menggunakan kalkulator.

 • PECAHAN SOALAN:
 • PENGETAHUAN JAWATAN (TEKNIKAL)
 • PENGETAHUAN AM
 • PENGETAHUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
 • MATEMATIK