Sumber Rujukan


KOMPENTASI YANG DI NILAI PADA CALON TEMUDUGA


BAHAGIAN II KE ATAS
 • Kepimpinan
 • Pemikiran Stategik
 • Membuat Keputusan
 • Keterampilan
 • Komunikasi
 • Pengetahuan Teknikal
 • Kerja Berpasukan
 • Pengetahuan Am
 • Penampilan
 • Kesesuaian
BAHAGIAN III KE BAWAH
 • Kelayakan
 • Pengalaman
 • Kelebihan
 • Pengetahuan Am
 • Penampilan
 • Kesesuaian