PENYEDIAAN KEMUDAHAN PSC RECRUITMENT

​​

 

Makluman PSC Recruitment

Bagi pemohon-pemohon yang tidak mempunyai kemudahan komputer, mesin imbas (scanner) dan sambungan internet sukacita dimaklumkan bahawakemudahan-kemudahan tersebut ada disediakan di tempat-tempat berikut:

1- Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.
2 - Jabatan Daerah Belait.
3 - Jabatan Daerah Temburong
4 - Jabatan Bandaran Tutong

PERINGATAN:-

1 - Sebelum mendaftar ke Sistem PSC Recruitment, biskita hendaklah mempunyai akaun e-darussalam yang sudah aktif.

2 - Sebelum permohonan jawatan kosong melalui sistem PSC Recruitment dibuat, sila pastikan butiran maklumat yang terdapat di laman profil biskita sudah lengkap 100%.​