PENGIKLANAN JAWATAN BERGAJI HARI DI KEMENTERIAN PERTAHANAN BAGI BULAN MEI 2021

IKLAN 7(A)- GAJI HARI

DI KEMENTERIAN PERTAHANAN

Iklan adalah dibukakan kepada orang ramai.

NOTA:

Permohon hendaklah melengkapkan borang permohonanSPA1.pdf  dan menyertakan salinan-salinan berikut;

  • Kad Pengenalan Pintar
  • Surat Beranak
  • Sijil-Sijil yang berkenaan
  • Surat-surat akuan 
  • Satu  (01) keping gambar berukuran pasport.

 

Borang permohonan dan dokumen-dokumen tersebut hendaklah dihantar ke Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan di dalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN : 05 Mei 2021

TARIKH TUTUP : 26 Mei 2021


BIL

NAMA JAWATAN

TANGGA GAJI / BAHAGIAN

​JENIAS IKLAN
KEKOSONGANRANG IKLAN
1

PEGAWAI KERJA

B.2 EB.3

(Bahagian II)​7(A) - GAJI HARI

04

(empat)

GH1. PEGAWAI KERJA (B.2 EB.3).pdf
​2

PEGAWAI KAJI SELIDIK

B.2 EB.3

(Bahagian II)


​02

(dua)
GH2. PEGAWAI KAJI SELIDIK (B.2 EB.3).pdf