PENGIKLANAN JAWATAN KOSONG LUAR BIDANG KUASA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM DI KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA 21 JULAI 2021
 

IKLAN 7(A) - LUAR BIDANG

DI KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA


NOTA:

Pemohon hendaklah melengkapkan borang permohonan SPA1.pdf dan menyertakan salinan-salinan berikut;

  • Kad Pengenalan Pintar
  • Surat Beranak
  • Sijil-Sijil yang berkenaan
  • Surat-surat akuan 
  • Satu  (01) keping gambar berukuran pasport.

 

Borang permohonan dan dokumen-dokumen tersebut hendaklah dihantar ke Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan di dalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN : 21 Julai 2021

TARIKH TUTUP : 11 Ogos 2021


BIL

NAMA JAWATAN / TANGGA GAJI

JENIS IKLANKEKOSONGANRANG IKLAN
1BILAL TINGKAT I

(D.3-4 EB.5)
7(A)

LUAR BIDANG


08

(Lapan)
BILAL TINGKAT I 7(A) LB.pdf