IKLAN 7(A) BERGAJI HARI- PEGAWAI PENDIDIKAN, POLITEKNIK BRUNEI
10/31/2016

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan Salinan-Salinan Surat Beranak, kad pintar, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, DUA keping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi setiap jawatan.

LEVEL 2,
ONE STOP CENTER,
POLITEKNIK BRUNEI,
BLOK 2E,
KONDOMINIUM ONG SUM PING, BA 1311
BANDAR SERI BEGAWAN

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TARIKH TUTUP BAGI IKLAN

ADALAH PADA 14HB NOVEMBER 2016.

GH1.PEGAWAI PENDIDIKAN
Politeknik Brunei, Kementerian Pendidikan
 PG.3 (Bahagian II)
 

KEKOSONGAN= 27

PEG PENDIDIKAN.pdf