IKLAN 7(A) GAJI HARI - PEGAWAI PENDIDIKAN - INSTITUT PENDIDIKAN TEKNIKAL BRUNEI

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borang SPA 1 dan menyertakan Salinan-Salinan Surat Beranak, kad pintar, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, sekeping gambar berukuran pasport dan dihantar ke alamat berikut: 

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

INSTITUT PENDIDIKAN TEKNIKAL BRUNEI

SIMPANG 347, JALAN PASAR BAHARU

GADONG, BE1310

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TARIKH TUTUP BAGI IKLAN 7(A) GAJI HARI BAGI INSTITUT PENDIDIKAN TEKNIKAL BRUNEI ADALAH PADA 01HB JULAI 2017.

GH1.PEGAWAI PENDIDIKAN
 PG.3 (BAHAGIAN II)​
 

KEKOSONGAN = 4

PEGAWAI PENDIDIKAN.pdf