IKLAN 7(A) GAJI HARI - PEJABAT PEGUAM NEGARA
 

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borang SPA 1 dan menyertakan Salinan-Salinan Surat Beranak, kad pintar, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, sekeping gambar berukuran pasport dan dihantar ke alamat berikut: 

BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

PEJABAT PEGUAM NEGARA

TINGKAT 2

BANGUNAN UNDANG-UNDANG DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH

JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA

BANDAR SERI BEGAWAN BA1910

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TARIKH TUTUP BAGI IKLAN 7(A) GAJI HARI BAGI PEJABAT PEGUAM NEGARA, JABATAN PERDANA MENTERI ADALAH PADA 20HB MEI 2017.

GH1.PENASIHAT UNDANG-UNDANG
 B.2 EB.3 (BAHAGIAN II)​
 

KEKOSONGAN= 5

IKLAN GAJI HARI Penasihat Undang-undang 6.5.2017.pdf