IKLAN 7(A) GAJI HARI- KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN
 

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan Salinan-Salinan Surat Beranak, kad pintar, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, DUA keping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi setiap jawatan.

PENGARAH PENTADBIRAN

JABATAN PENTADBIRAN

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TARIKH TUTUP BAGI IKLAN 7(A) GAJI HARI

ADALAH PADA 08HB MAC 2017.

GH1.SETIAUSAHA KETIGA
 C.3-4 EB.4 (BAHAGIAN III)​
 

KEKOSONGAN= 4

SETIAUSAHA KETIGA - 22.02.2017.pdf