IKLAN BERGAJI HARI - KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN
 

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan Salinan-Salinan Surat Beranak, kad pintar, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, DUA keping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi setiap jawatan :


PENGARAH PENTADBIRAN

JABATAN PENTADBIRAN

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TARIKH TUTUP BAGI IKLAN BERGAJI HARI INI

ADALAH PADA 18HB  OKTOBER 2017.GH1. PEGAWAI DIPLOMATIK
B.2 EB.3 (BAHAGIAN II)​
 

KEKOSONGAN= SATU (01)

GH 1 PEGAWAI DIPLOMATIK.pdfGH2. SETIAUSAHA KEDUA
 B.2 EB.3 (BAHAGIAN II)​
 

KEKOSONGAN= TUJUH (07)

GH 2 SETIAUSAHA KEDUA.pdf