IKLAN LUAR BIDANG KUASA SPA DAN GAJI HARI- KELUARAN 13 & 17 OGOS 2016
 

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan Salinan-Salinan Surat Beranak, kad pintar, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, sekeping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi setiap jawatan.

IKLAN JAWATAN KOSONG DI LUAR BIDANG KUASA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM KELUARAN HARI SABTU, 13HB OGOS 2016

TARIKH TUTUP BAGI PERATURAN 38(B) 10HB SEPTEMBER 2016.

     
PERATURAN 38(B)
  
Iklan adalah dibukakan kepada pegawai-pegawai kakitangan yang sedang berkhidmat dI Kementerian Hal Ehwal Ugama.1.BILAL TINGKAT I
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Kementerian Hal Ehwal Ugama
 D.3-4 EB.5 ($900-$1,625)
 

KEKOSONGAN= 6

BILAL TINGKAT I.pdf


KLAN JAWATAN KOSONG MENURUT PERATURAN 7(A) GAJI HARI

KELUARAN HARI RABU, 16HB OGOS 2016

TARIKH TUTUP: 31HB OGOS 2016.

GH1.PEGAWAI PROJEK
Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan
 B.2 EB.3 (BAHAGIAN II)
 

KEKOSONGAN= 1

PEGAWAI PROJEK.pdf