IKLAN JAWATAN LUAR BIDANGKUASA SPA - BILAL TINGKAT I (D.3-4 EB.5)
 

 

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan Salinan-Salinan Surat Beranak, kad pintar, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, sekeping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


IKLAN JAWATAN KOSONG KELUARAN HARI RABU, 01HB NOVEMBER 2017

TARIKH TUTUP BAGI IKLAN INI IALAH PADA 29HB NOVEMBER 2017.

     
PERATURAN 38(B)
  
Iklan adalah dibukakan kepada pegawai-pegawai kakitangan yang sedang berkhidmat dI Kementerian Hal Ehwal Ugama.1.BILAL TINGKAT I
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Kementerian Hal Ehwal Ugama
 D.3-4 EB.5 ($900-$1,625)
 

KEKOSONGAN = SATU (01)

49-2017 Surat Pemberitahuan 38B Luar Bidang.pdf