IKLAN LUAR BIDANG KUASA SPA - IMAM TINGKAT III
 

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borang SPA1.pdf dan menyertakan salinan-salinan surat beranak, kad pintar, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, sekeping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi setiap jawatan.
IKLAN JAWATAN KOSONG LUAR BIDANG KUASA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM KELUARAN HARI SABTU, 28HB OKTOBER 2017

TARIKH TUTUP JAWATAN KOSONG LUAR BIDANG KUASA PEJABAT SPA BAGI KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA ADALAH PADA 25HB NOVEMBER 2017.


IMAM TINGKAT III (C.1-2 EB.3)

JABATAN HAL EHWAL MASJID

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

KEKOSONGAN = SATU (01)

IMAM TINGKAT III - C.1-2 EB.3.pdf