PENGIKLANAN JAWATAN BERGAJI HARI DI JABATAN PEGUAM NEGARA BAGI BULAN JUN 2021

IKLAN 7(A)- GAJI HARI

DI JABATAN PEGUAM NEGARA, JABATAN PERDANA MENTERI

Iklan adalah dibukakan kepada orang ramai.

NOTA:

Permohon hendaklah melengkapkan borang permohonanSPA1.pdf dan menyertakan salinan-salinan berikut;

  • Kad Pengenalan Pintar
  • Surat Beranak
  • Sijil-Sijil yang berkenaan
  • Surat-surat akuan 
  • Satu  (01) keping gambar berukuran pasport.

 

Borang permohonan dan dokumen-dokumen tersebut hendaklah dihantar ke Jabatan berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan di dalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN : 30 Jun 2021

TARIKH TUTUP : 21 Julai 2021


BIL

NAMA JAWATAN

TANGGA GAJI / BAHAGIAN

​JENIAS IKLAN
KEKOSONGANRANG IKLAN
1

PEGAWAI UNDANG-UNDANG

B.2 EB.3

(Bahagian II)


7(A) - GAJI HARI

03 

(TIGA)

GH1. PEGAWAI UNDANG-UNDANG (B.2 EB.3).pdf