IKLAN JAWATAN LUAR BIDANG DI KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA 27 JANUARI 2021
 

IKLAN 7(A) & 38(A) - LUAR BIDANG

DI KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA


NOTA:

Pemohon hendaklah melengkapkan borang permohonan SPA1.pdf  dan menyertakan salinan-salinan berikut;

  • Kad Pengenalan Pintar
  • Surat Beranak
  • Sijil-Sijil yang berkenaan
  • Surat-surat akuan 
  • Satu  (01) keping gambar berukuran pasport.

 

Borang permohonan dan dokumen-dokumen tersebut hendaklah dihantar ke Kementerian / Jabatan berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan di dalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN : 27 Januari 2021

TARIKH TUTUP : 10 Februari 2021


BIL

NAMA JAWATAN / TANGGA GAJI

JENIS IKLANKEKOSONGANRANG IKLAN
1MERINYU KANAN HAL EHWAL UGAMA

(D.3 EB.4-5)


7(A)​ ​ ​
01

(Satu)
MERINYU KANAN HAL EHWAL UGAMA 7(A).pdf
2MERINYU HAL EHWAL UGAMA

(D.2-3 EB.4)
02

(Dua)

MERINYU HAL EHWAL UGAMA.pdf

3BILAL TINGKAT I

(D.3-4 EB.5)
04

(Empat)

BILAL TINGKAT I.pdf
4BILAL TINGKAT II

(D.1-2 EB.3)
04

(Empat)

BILAL TINGKAT II.pdf
5
IMAM TINGKAT IV

(D.4-5 EB.6)

07

(Tujuh)

IMAM TINGKAT IV.pdf
6
PENOLONG PEGAWAI PENYIASATAN HAL EHWAL UGAMA

(C.4 EB.5)

38(A)
09

(Sembilan)

PENOLONG PEGAWAI PENYIASATAN HAL EHWAL UGAMA 38(A).pdf