PENGIKLANAN JAWATAN BERGAJI HARI DI JABATAN KEHAKIMAN NEGARA BAGI BULAN MAC 2021
 

IKLAN JAWATAN BERGAJI HARI DI JABATAN KEHAKIMAN NEGARA BAGI BULAN MAC 2021

IKLAN 7(A)- GAJI HARI

DI JABATAN KEHAKIMAN NEGARA, JABATAN PERDANA MENTERI

Iklan adalah dibukakan kepada orang ramai.

NOTA:

Permohon hendaklan melengkapkan borang permohonanSPA1.pdf  dan menyertakan salinan-salinan berikut;

  • Kad Pengenalan Pintar
  • Surat Beranak
  • Sijil-Sijil yang berkenaan
  • Surat-surat akuan 
  • Satu  (01) keping gambar berukuran pasport.

 

Borang permohonan dan dokumen-dokumen tersebut hendaklah dihantar ke Jabatan berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan di dalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN : 10 Mac 2021

TARIKH TUTUP : 24 Mac 2021


BIL

NAMA JAWATAN

TANGGA GAJI / BAHAGIAN

​JENIAS IKLAN
KEKOSONGANRANG IKLAN
1

MAJISTRET / PENDAFTAR MAHKAMAH BESAR

B.2 EB.3 (Bahagian II)

​7(A) - GAJI HARI

05

(lima)

GH1. MAJISTRET ATAU PENDAFTAR MAHKAMAH BESAR (B.2 EB.3).pdf