IKLAN JAWATAN LUAR BIDANG DI KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA 13 JANUARI 2021
 

IKLAN 7(A) - LUAR BIDANG

DI KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA


NOTA:

Pemohon hendaklah melengkapkan borang permohonan SPA1.pdf  dan menyertakan salinan-salinan berikut;

  • Kad Pengenalan Pintar
  • Surat Beranak
  • Sijil-Sijil yang berkenaan
  • Surat-surat akuan 
  • Satu  (01) keping gambar berukuran pasport.

 

Borang permohonan dan dokumen-dokumen tersebut hendaklah dihantar ke Kementerian / Jabatan berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan di dalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN : 13 Januari 2021

TARIKH TUTUP : 27 Januari 2021


BIL

NAMA JAWATAN / TANGGA GAJI

JENIS IKLAN KEKOSONGANRANG IKLAN
1IMAM TINGKAT II

(C.3-4 EB.5)

7(A)

07

(Tujuh)
IMAM TINGKAT II.pdf
2IMAM TINGKAT III

(C.1-2 EB.3)
01

(Satu)