IKLAN JAWATAN-JAWATAN BERGAJI HARI BAGI BULAN OGOS 2019 DI KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOTA: 

Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan salinan-salinan Kad Pengenalan Pintar, Surat Beranak, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, satu (01) keping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Kementerian-Kementerian berkenaan.TARIKH IKLAN :  07hb. Ogos 2019

TARIKH TUTUP : 21hb. Ogos 2019   
PERATURAN 7(a)
   
Iklan adalah dibukakan kepada orang ramai.


 

GH1.PEGAWAI PENYELIDIK

B.2 EB.3 - BAHAGIAN II

KEMENTERIAN PERTAHANAN

KEKOSONGAN = EMPAT (04)


GH PEGAWAI PENYELIDIK.pdf