IKLAN JAWATAN BERGAJI HARI BAGI BULAN JUN 2019 DI KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan salinan-salinan Surat Beranak, Kad Pintar, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, sekeping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.TARIKH IKLAN :  05hb. Jun 2019

TARIKH TUTUP : 19hb. Jun 2019   
PERATURAN 7(A)
   
Iklan adalah dibukakan kepada orang ramai dan pegawai-pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam Brunei Darussalam. 

GH1.SETIAUSAHA KETIGA

C.3-4 EB.5 - BAHAGIAN III
 

KEKOSONGAN = DUA (02)

GH SETIAUSAHA KETIGA.pdf