IKLAN JAWATAN BERGAJI HARI BAGI BULAN JUN 2019 DI KEMENTERIAN TENAGA (TENAGA DAN TENAGA MANUSIA) DAN PERINDUSTRIAN

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borang yang boleh didapati melalui Laman Sesawang :

http://memi.gov.bn/jobapplication


TARIKH IKLAN :  15hb. Jun 2019

TARIKH TUTUP : 29hb. Jun 2019

 
   
PENGAMBILAN BERGAJI HARI :
IKLAN ADALAH DIBUKAKAN KEPADA ORANG RAMAI
 

GH1.PEGAWAI TUGAS-TUGAS KHAS TINGKAT II

B.2 EB.3 - BAHAGIAN II
 

KEKOSONGAN = EMPAT PULUH EMPAT (44)

GH PEGAWAI TUGAS-TUGAS KHAS TINGKAT II.pdf