IKLAN JAWATAN BERGAJI HARI DI KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI BAGI BULAN JULAI 2020

IKLAN 7(A)- GAJI HARI

DI KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI

Iklan adalah dibukakan kepada orang ramai.

NOTA:

Pemohon hendaklah melengkapkan borang permohonan SPA1.pdf  dan menyertakan salinan-salinan berikut;

  • Kad Pengenalan Pintar
  • Surat Beranak
  • Sijil-Sijil yang berkenaan
  • Surat-surat akuan 
  • Dua (02) keping gambar berukuran pasport.

 

Borang permohonan dan dokumen-dokumen tersebut hendaklah dihantar ke Jabatan berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan di dalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.

 

BIL

NAMA JAWATAN

TANGGA GAJI / BAHAGIAN

KEKOSONGANRANG IKLAN

TARIKH IKLAN

TARIKH TUTUP

1

Setiausaha Ketiga

C.3-4 EB.5 (Bahagian III)

02

(Dua)

GH SETIAUSAHA KETIGA.pdf

22hb Julai 2020

5hb Ogos 2020

2

Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II

B.2 EB.3   (Bahagian II)

01

(Satu)

GH PEGAWAI TUGAS-TUGAS KHAS TKT 2.pdf

29hb Julai 2020

12hb Ogos 2020