IKLAN JAWATAN BERGAJI HARI DI KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI BAGI BULAN NOVEMBER 2019

NOTA: 

Pemohon hendaklah melengkapkan borang permohonanSPA1.pdf dan menyertakan salinan-salinan Kad Pengenalan Pintar, Surat Beranak, Sijil-Sijil yang berkenaan, surat-surat akuan dan dua (02) keping gambar berukuran pasport.

Borang permohonan dan dokumen-dokumen tersebut hendaklah dihantar ke Jabatan berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan di dalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN :  06hb. November 2019

TARIKH TUTUP : 20hb. November 2019   
PERATURAN 7(a)
   
Iklan adalah dibukakan kepada orang ramai.

 

GH1.SETIAUSAHA KEDUA

B.2 EB.3 - BAHAGIAN II

KEKOSONGAN = SATU (01)


GH2.PEGAWAI DIPLOMATIK

B.2 EB.3 - BAHAGIAN II

KEKOSONGAN = SATU (01)GH3.PEGAWAI PROTOKOL / KONSULAR

B.2 EB.3 - BAHAGIAN II