IKLAN JAWATAN BERGAJI HARI DI KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN JUN 2020

PERATURAN 7(a)
   
Iklan adalah dibukakan kepada orang ramai.


TARIKH IKLAN :  10 JUN 2020

TARIKH TUTUP : 17 JUN 2020
NOTA: 
PERMOHONAN ADALAH SECARA ONLINE DI LAMAN SESAWANG:
 
http://www.kkbs.gov.bn 

JAWATAN : PEGAWAI KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN 

TANGGA GAJI / BAHAGIAN : B.2 EB.3 (BAHAGIAN II)

KEKOSONGAN : SATU (01)

RANG IKLAN : GH PEGAWAI KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN.pdf