IKLAN JAWATAN BERGAJI HARI DI KEMENTERIAN KEWANGAN DAN EKONOMI BAGI BULAN JANUARI 2020

PERATURAN 7(a) - Gaji Hari
   
Iklan adalah dibukakan kepada orang ramai.


NOTA: 

Pemohon hendaklah melengkapkan borang permohonanSPA1.pdf dan menyertakan salinan-salinan Kad Pengenalan Pintar, Surat Beranak, Sijil-Sijil yang berkenaan, surat-surat akuan dan satu (01) keping gambar berukuran pasport.

Borang permohonan dan dokumen-dokumen tersebut hendaklah dihantar ke Jabatan berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan di dalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.TARIKH IKLAN :  15hb. Januari 2020

TARIKH TUTUP : 29hb. Januari 2020 

GH1.PEGAWAI KEWANGAN

B.2 EB.3 - BAHAGIAN II

KEKOSONGAN = DUA (02)

PEGAWAI KEWANGAN.pdf