IKLAN JAWATAN BERGAJI HARI DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN BAGI BULAN NOVEMBER ​
PERATURAN 7(a)
   
Iklan adalah dibukakan kepada orang ramai.


TARIKH IKLAN :  20hb. November 2019

TARIKH TUTUP : 25hb. November 2019
NOTA: 
Permohonan adalah secara online dan boleh dilayari di laman sesawang  :

Pemohon jua dikehendaki mengisikan borangSPA1.pdf dan menghadapkan dokumen-dokumen yang diperlukan ke Jabatan berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan di dalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.
 

GH1.PEGAWAI PELAJARAN

G.13 - BAHAGIAN II

KEKOSONGAN = TIGA PULUH (30)

GH PEGAWAI PELAJARAN.pdf