IKLAN JAWATAN BERGAJI HARI DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN BAGI BULAN SEPTEMBER 2020

IKLAN 7(A)- GAJI HARI

DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Iklan adalah dibukakan kepada orang ramai.

NOTA:

Permohonan adalah secara online di laman sesawang klik di sini dan mengisikan borangSPA1.pdf  serta menyertakan salinan-salinan berikut;

  • Kad Pengenalan Pintar
  • Surat Beranak
  • Sijil-Sijil yang berkenaan
  • Surat-surat akuan 
  • Satu  (01) keping gambar berukuran pasport.

 

Borang permohonan dan dokumen-dokumen tersebut hendaklah dihantar ke Kementerian / Jabatan berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan di dalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.

 

BIL

NAMA JAWATAN

TANGGA GAJI / BAHAGIAN

KEKOSONGANRANG IKLAN

TARIKH IKLAN

TARIKH TUTUP

1

Pegawai Pelajaran

G.13 (Bahagian II)

30

(Tiga Puluh)

GH.1 PEGAWAI PELAJARAN.pdf

GH.2 PEGAWAI PELAJARAN.pdf

GH.3 PEGAWAI PELAJARAN.pdf

GH.4 PEGAWAI PELAJARAN.pdf

GH.5 PEGAWAI PELAJARAN.pdf

GH.6 PEGAWAI PELAJARAN.pdf

 

09 September 2020

23 September 2020