IKLAN JAWATAN BERGAJI HARI DI PEJABAT PEGUAM NEGARA BAGI BULAN NOVEMBER 2019

PERATURAN 7(a) - Gaji Hari
   
Iklan adalah dibukakan kepada orang ramai.NOTA: 

Pemohon hendaklah melengkapkan borang permohonanSPA1.pdf dan menyertakan salinan-salinan Kad Pengenalan Pintar, Surat Beranak, Sijil-Sijil yang berkenaan, surat-surat akuan dan satu (01) keping gambar berukuran pasport.

Borang permohonan dan dokumen-dokumen tersebut hendaklah dihantar ke Jabatan berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan di dalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.TARIKH IKLAN :  27hb. November 2019

TARIKH TUTUP : 11hb. Disember 2019   


 

GH1.PENASIHAT UNDANG-UNDANG

B.2 EB.3 - BAHAGIAN II

KEKOSONGAN = LIMA (05)

GH PENASIHAT UNDANG-UNDANG.pdf