IKLAN JAWATAN DI LUAR BIDANG KUASA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM - BILAL TINGKAT I (D.3-4 EB.5)
 

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan Salinan-Salinan Surat Beranak, kad pintar, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, sekeping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN :  18hb. OGOS 2018

TARIKH TUTUP : 15hb. SEPTEMBER 2018

     
PERATURAN 38(B)
  
Iklan adalah dibukakan khusus kepada pegawai-pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dI Kementerian Hal Ehwal Ugama.1.BILAL TINGKAT I
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Kementerian Hal Ehwal Ugama
 D.3-4 EB.5 ($900-$1,625 sebulan )
 

KEKOSONGAN = SATU (01)

Bilal Tingkat I (KHEU).pdf