IKLAN JAWATAN LUAR BIDANG KUASA DI KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA 29 APRIL 2020

NOTA: 

Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dengan menyertakan salinan-salinan Kad Pengenalan Pintar, Surat Beranak, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, satu  keping gambar berukuran pasport.


Borang permohonan beserta dengan lampiran-lampiran berkenaan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN : 29hb. April 2020

TARIKH TUTUP : 13hb. Mei 2020

 

Jawatan     : IMAM TINGKAT I
              JABATAN HAL EHWAL MASJID  
              KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA 

Tangga Gaji : B.2 EB.3
 

Kekosongan  : SATU (01)

IMAM TINGKAT I.pdf