IKLAN JAWATAN LUAR BIDANG KUASA DI KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA BAGI BULAN JANUARI 2020

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan salinan-salinan Kad Pengenalan Pintar, Surat Beranak, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, dua (02)  keping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN :  22hb. Januari 2020

TARIKH TUTUP :    05hb. Februari 2020 

KETUA MERINYU HAL EHWAL UGAMA

C.1-2 EB.3  - BAHAGIAN III
 

KEKOSONGAN = Satu (01)

KETUA MERINYU HAL EHWAL UGAMA.pdf