IKLAN JAWATAN LUAR BIDANG KUASA DI KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA BAGI BULAN MAC 2020

NOTA: 

Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dengan menyertakan salinan-salinan Kad Pengenalan Pintar, Surat Beranak, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, satu  keping gambar berukuran pasport.


Borang permohonan beserta dengan lampiran-lampiran berkenaan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN : 18hb. Mac 2020

TARIKH TUTUP : 01hb. April 2020 

Jawatan    : BILAL TINGKAT I  
             JABATAN HAL EHWAL MASJID
             KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA 

Tanggagaji : D.3-4 EB.5 
 

Kekosongan   : ENAM (06)

BILAL TINGKAT I.pdf