IKLAN JAWATAN LUAR BIDANG KUASA SPA 28 OGOS 2019 - KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan salinan-salinan Kad Pengenalan Pintar, Surat Beranak, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, sekeping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN :  28hb. Ogos 2019

TARIKH TUTUP :    11hb. September  2019

& 25hb. September 2019


     
 

1.MERINYU KANAN HAL EHWAL UGAMA

D.3 EB.4-5 - BAHAGIAN IV
 

KEKOSONGAN = Tiga (03)2.MERINYU HAL EHWAL UGAMA

D.2-3 EB.4  - BAHAGIAN IV
 

KEKOSONGAN = Lapan (08)


MERINYU DAN MERINYU KANAN HAL EHWAL UGAMA.pdf