IKLAN JAWATAN LUAR BIDANG KUASA SPA DI KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA 10 JUN 2020

NOTA: 

Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dengan menyertakan salinan-salinan Kad Pengenalan Pintar, Surat Beranak, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan dan satu  keping gambar berukuran pasport.


Borang permohonan beserta dengan lampiran-lampiran berkenaan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN : 10hb. Jun 2020

TARIKH TUTUP : 24hb. Jun 2020

 

Jawatan     : MERINYU KANAN HAL EHWAL UGAMA 

Tangga Gaji : D.3 EB.4-5
 

Kekosongan  : SATU (01)

Rang Iklan  :MERINYU KANAN HAL EHWAL UGAMA.pdf