IKLAN JAWATAN LUAR BIDANG KUASA SPA JULAI 2019 - KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan salinan-salinan Kad Pengenalan Pintar, Surat Beranak, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, sekeping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN :  31 Julai 2019

TARIKH TUTUP : 14 Ogos 2019


     
Peraturan 7(a)
   
Iklan adalah dibukakan kepada orang ramai dan pegawai-pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam.


 

1.BILAL TINGKAT I

D.3-4 EB.5 - BAHAGIAN IV
 

KEKOSONGAN = TUJUH (07)


2.BILAL TINGKAT II

D.1-2 EB.3  - BAHAGIAN IV
 

KEKOSONGAN = EMPAT (04)


BILAL TINGKAT I dan II.pdf