IKLAN JAWATAN LUAR BIDANG KUASA SPA OGOS 2019 - KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan salinan-salinan Kad Pengenalan Pintar, Surat Beranak, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, sekeping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN :  21hb. Ogos 2019

TARIKH TUTUP :04hb. September  2019


     
Peraturan 7(a)
   
Iklan adalah dibukakan kepada orang ramai dan pegawai-pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam.
 

1.  MERBUT

E.2-3 EB.4 - BAHAGIAN V

KEKOSONGAN = Satu (01)

MERBUT.pdf