IKLAN JAWATAN LUAR BIDANG KUASA SPA OGOS 2019 - KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan salinan-salinan Kad Pengenalan Pintar, Surat Beranak, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, sekeping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN :  07 Ogos 2019

TARIKH TUTUP : 21 Ogos 2019


     
Peraturan 7(a)
   
Iklan adalah dibukakan kepada orang ramai dan pegawai-pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam.


 

1.PEGAWAI UGAMA

B.2 EB.3 - BAHAGIAN II
 

KEKOSONGAN = Tujuh (07)


2.BILAL TINGKAT II (KHAS)

D.1-2 EB.3  - BAHAGIAN IV
 

KEKOSONGAN = Enam (06)


PEGAWAI UGAMA DAN BILAL TINGKAT II KHAS.pdf