IKLAN LUAR BIDANGKUASA SPA JUN 2019 - KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan salinan-salinan Surat Beranak, Kad Pintar, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, sekeping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN :  15 Jun 2019

TARIKH TUTUP :  13 Julai 2019

     
PERATURAN 38(b)
   
Iklan adalah dibukakan kepada pegawai-pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat di Kementerian Hal Ehwal Ugama.


 

1.PENDAKWA SYARI'E

B.3 - BAHAGIAN II
 

KEKOSONGAN = SATU (01)

PENDAKWA SYARI'E.pdf