Iklan 38(B) Luar Bidang Kuasa SPA: Pendakwa Syar'ie
 

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan Salinan-Salinan Surat Beranak, kad pintar, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, sekeping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi setiap jawatan.

IKLAN JAWATAN KOSONG DI LUAR BIDANG KUASA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM KELUARAN HARI RABU, 30HB OGOS 2017

TARIKH TUTUP BAGI IKLAN 38(B) LUAR BIDANG KUASA PEJABAT SPA BAGI KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA ADALAH PADA 27HB SEPTEMBER 2017.

     
PERATURAN 38(B)
  
Iklan adalah dibukakan kepada pegawai-pegawai kakitangan yang sedang berkhidmat di Kementerian Hal Ehwal Ugama.
1.PENDAKWA SYAR'IE
Kementerian Hal Ehwal Ugama
 B.3 ($3,880-$4,240 sebulan)
 

KEKOSONGAN= 1

LUAR BIDANG FOR PELITA 30.08.2017 (1).pdf