Iklan Luar Bidangkuasa SPA di Kementerian Hal Ehwal Ugama: Imam Tingkat III (C.1-2 EB.3)
 

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan salinan-salinan Surat Beranak, Kad Pintar, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, sekeping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN :  24 Oktober 2018

TARIKH TUTUP : 21 November 2018

     
PERATURAN 38(B)
   
Iklan adalah dibukakan kepada Pegawai-Pegawai dan Kakitangan yang sedang berkhidmat di Kementerian Hal Ehwal Ugama.1.IMAM TINGKAT III

C.1-2 EB.3 ($1,280 - $2,270 sebulan)
 

KEKOSONGAN = SATU (01)

IMAM T III.pdf