Iklan Luar Bidangkuasa SPA di Kementerian Hal Ehwal Ugama: Timbalan Pendakwa Syari'e (B.2 EB.3)
 

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borangSPA1.pdf dan menyertakan salinan-salinan Surat Beranak, Kad Pintar, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan, sekeping gambar berukuran pasport. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan/Kementerian berkenaan seperti alamat yang telah dinyatakan didalam Skim Perkhidmatan bagi jawatan ini.


TARIKH IKLAN :  31 Oktober 2018

TARIKH TUTUP : 14 November 2018

     
PERATURAN 7(A)
   
Iklan adalah dibukakan kepada orang ramai, Pegawai-Pegawai dan Kakitangan yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam.1.TIMBALAN PENDAKWA SYARI'E

B.2 EB.3 ($2,270 - $4,240 sebulan)
 

KEKOSONGAN = DUA (02)

TIMBALAN PENDAKWA SYARIÉ.pdf