PENGENALAN MENGENAI ONLINE RECRUITMENT SYSTEM

​​1. ​​​​Apa itu  Online Recruitment SYSTEM?​

 • Satu sistem yang diwujudkan bagi menggantikan sistem sedia ada iaitu Sistem Maklumat Perkhidmatan Awam (SIMPA) yang digunakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) sejak 1999. SIMPA tidak lagi mampu menampung keperluan semasa yang semakin meningkat dan  perubahan dalam permintaan dan teknologi selaras dengan peredaran zaman.  Online Recruitment System mempunyai lebih banyak fungsi berbanding SIMPA, menggunakan web based platform dan membolehkan akses pada bila-bila masa di mana sahaja secara online.
 • Sistem ini digunakan untuk mengeluarkan iklan jawatan kosong, menerima dan memproses permohonan mengisikan jawatan kosong secara online.​


2. ​​​​​Bilakah sistem tersebut akan dapat digunakan?  Adakah ia dapat diakses pada masa ini?

 • Sistem tersebut hanya akan dapat d akses dan digunakan setelah ianya di aktifkan secara online pada penghujung bulan Februari 2015.
​​​

3. ​​Apa yang boleh dilakukan sebagai persediaan SEBELUM sistem diaktifkan? 

 • Pemohon perlu mempunyai alamat e-mel peribadi (e-mail address).
 • Mendaftar ke portal e-darussalam di www.gov.bn bagi mendapatkan username dan password yang akan digunakan untuk mendaftar (sign-up) ke portal Online Recruitment.
 • Membuat pengesahan akaun e-darussalam dengan membawa Kad Pengenalan Pintar ke pusat-pusat verifikasi yang dibenarkan. Senarai lokasi kaunter-kaunter pengesahan akaun e-darussalam boleh dilihat di laman web www.gov.bn.
 • Tatacara bagi mendaftar dan mengaktifkan akaun e-darussalam boleh didapati dengan melayari www.gov.bn atau Facebook fanpage “Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam- Brunei”.
 • Memastikan semua dokumen seperti Kad Pengenalan Pintar, Sijil Kelahiran, Lesen Memandu, Sijil Berhenti Sekolah, Curriculum Vitae dan sijil-sijil kelulusan serta transkrip dan sijil-sijil kemahiran dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan diimbas (scan) dan disimpan (save) dalam format fail pdf bagi setiap sijil/kategori kelulusan. Menyediakan fail-fail pdf mudah diakses apabila tiba masanya untuk mendaftar dan mewujudkan profil calon (My Profile) dalam portal Online Recruitment.
 • ​Memastikan setiap fail pdf tidak melebihi 2 Megabytes (MB).
 • Pegawai dan kakitangan Perkhidmatan Awam juga perlu memastikan data peribadi dan maklumat di dalam Rekod Perkhidmatan di dalam sistem GEMS perlulah betul dan terkini kerana maklumat ini akan diekstrak dari GEMS secara automatik oleh sistem Online Recruitment.   Jika maklumat tidak betul dan terkini, kemungkinan permohonan jawatan melalui Online Recruitment System tidak akan diproses oleh sistem.

        
4. Adakah borang SPA/1 dan SPA/2 akan digunakan lagi setelah portal  Online Recruitment diaktifkan?

 • Tidak. Semua permohonan akan dibuat secara online dan borang SPA/1 dan SPA/2 tidak lagi digunakan. 
 • Pejabat SPA tidak lagi akan menerima permohonan perkerjaan secara manual (atau menggunakan borang).
           

5. Saya telahpun berdaftar di Pejabat SPA dan pernah menghantar permohonan menggunakan borang SPA/1 dan SPA/2.  Perlukah saya memiliki akaun e-darussalam untuk membuat permohonan secara online?

 • Ya. Setiap pemohon mestilah memiliki akaun e-darussalam (username & password) dan membuat permohonan secara online walaupun pernah membuat permohonan menggunakan borang sebelum ini.

 

6. Adakah saya perlu memasukkan maklumat peribadi saya setiap kali saya hendak menghadapkan permohonan jawatan kosong melalui SPA Online Recruitment?

 • Tidak.  Maklumat peribadi hanya perlu dilengkapkan sekali sahaja iaitu semasa permohonan kali pertama, bagaimanapun awda boleh membetulkan atau mengemaskini maklumat peribadi awda jika terdapat perubahan contohnya jika ada kelulusan tambahan yang baru diterima selepas menghadapkan permohonan pertama.

 

7. Bagaimanakah untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai portal ini?​

 • Perkembangan terkini akan dimaklumkan melalui Facebook fanpage Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam-Brunei, laman sesawang rasmi Pejabat SPA iaitu www.spa.gov.bn dan juga melalui media massa tempatan dari semasa ke semasa.​
              

8. Dapatkah portal Online Recruitment nanti diakses menggunakan telefon bimbit (smartphone)?

 • Pada peringkat awal ini, fungsi-fungsi yang terdapat di portal tersebut hanya dapat digunakan sepenuhnya melalui komputer (desktop atau laptop).
                 

9. Adakah warga Perkhidmatan Awam juga diperlukan untuk membuat permohonan melalui portal Online Recruitment?

 • Ya. Semua permohonan dari pegawai-pegawai dan kakitangan Kerajaan yang sedang berkhidmat juga dibuat melalui portal ini. Oleh yang demikian, semua pegawai dan kakitangan Kerajaan yang berhasrat untuk membuat permohonan bagi jawatan-jawatan yang diiklankan oleh Pejabat SPA adalah dikehendaki untuk mendaftar dan memiliki akaun e-darussalam.

 

10. Bagaimanakah sekiranya terdapat pemohon dari luar negara yang tidak mempunyai Kad Pengenalan Pintar Negara Brunei Darussalam? 

 • ​Pemohon bukan warganegara Brunei Darussalam hanya dapat memohon bagi iklan 7 (a) Luar Negeri dengan menggunakan borang seperti proses yang ada pada masa ini.  Tatacara permohonan iklan luar negeri akan dimaklumkan mengikut keperluan di masa akan datang.  

 

11. Apakah perbezaan dalam proses pengambilan yang ada sekarang berbanding dengan proses menggunakan sistem secara online?

                
​​PROSES PENGAMBILAN SEKARANG ​ONLINE RECRUITMENT SYSTEM
​Tidak perlu memiliki alamat e-mel peribadi dan berdaftar untuk mendapatkan akaun peribadi dalam e-darussalam​ ​Perlu memiliki alamat e-mel peribadi untuk berdaftar dan mendapatkan akaun peribadi dalam e-darussalam
​Borang dihantar secara fizikal ke Pejabat SPA ​Permohonan dibuat secara online dalam portal Online Recruitment
​Semua maklumat peribadi pemohon dalam borang SPA/1 dan SPA/2 dimasukkan dan dikemas kini oleh Unit Kawalan Data, Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ​Pemohon sendiri yang memasukkan maklumat peribadi termasuk kelulusan dan pengalaman kerja dengan mengisikan profil calon (candidate profile) dan mengemaskini maklumat pada bila-bila masa dalam portal
​Proses perakuan dibuat secara berkomputer dan manual ​Proses perakuan dibuat secara automatik
​Keputusan / status pemohon secara bersurat / telefon ​Status pemohon dapat dikesan / diketahui secara online (menggunakan user dashboard)