Soalan-Soalan Lazim  PENGENALAN

Portal PSCR 2.0 adalah sistem pengambilan pekerja dalam talian yang telah dinaik taraf sebagai pemudahcara permohonan jawatan kosong di dalam perkhidmatan awam yang lebih informatif, interaktif dan mesra pengguna.


  PENDAFTARAN DAN PENGAKTIFAN AKAUN PSCR 2.0

Untuk mendaftar masuk ke PSCR 2.0, awda hendaklah menggunakan akaun e-Darussalam yang aktif. Sila rujuki Panduan Pengguna di www.recruitment.gov.bn.
Tidak perlu, pengaktifan akaun hanya bagi pengguna baru dan termasuk pengguna yang mendaftar profil PSC Recruitment selepas 31hb Ogos 2021.
Sila semak folder Spam / Junk mail dan refresh e-mel awda. Jika e-mel masih belum diterima, sila hadapkan pertanyaan melalui Talian WhatsApp +673 7371961 atau e-mel query@spa.gov.bn semasa waktu bekerja.
Hadapkan aduan melalui Talian WhatsApp +673 7371961 semasa waktu bekerja dan sertakan gambar awda yang jelas dengan memegang bahagian depan Kad Pengenalan. Sila pastikan nombor Kad Pengenalan dapat dibaca dan awda tidak memakai sungkup muka di dalam gambar berkenaan.


  AKAUN EDARUSSALAM

Sila layari portal e-Darussalam di www.gov.bn dan tekan pautan e-Darussalam untuk mendaftar
Sila hubungi e-Darussalam di talian 123 atau layari portal e-Darussalam di www.gov.bn.


  SARANAN PENGGUNAAN

Sila gunakan pelayar Google Chrome/ Mozilla Firefox/ Safari.
Semua peranti boleh digunakan dan tidak terhad kepada komputer sahaja
Sebagai alternatif, pengguna bolehlah mengimbas menggunakan applikasi scanner atau pun kamera telefon bimbit. Sila rujuk Bilangan 6- Melengkapkan Profil bagi format muat naik yang dikehendaki.
Sila halakan cursor awda kemana-mana teks pada laman PSCR 2.0 bagi melihat terjemahan Bahasa Inggeris.
Sila pastikan awda memasukkan urutan PSC Token Awda dengan betul. Jika masalah masih berlaku sila dapatkan bantuan melalui talian WhatsApp +673 7371961 semasa waktu bekerja.


  MELENGKAPKAN PROFIL

Sila rujuk Panduan Pengguna di pautan-pautan berikut untuk maklumat lanjut mengenai tatacara melengkapkan profil : https://www.recruitment.gov.bn/Panduan https://www.recruitment.gov.bn/FAQ
Atau dapatkan khidmat bantu melalui Talian Perhubungan WhatsApp kami +673 7371961 semasa waktu bekerja / melalui Talian Darussalam 123.
Ianya adalah kerana kedua-dua sistem dibina di atas platform yang berbeza dan hanya maklumat peribadi sahaja yang dapat dipindah ke PSCR 2.0. Pemohon masih perlu melengkapkan profil mereka sebelum dapat membuat permohonan jawatan kosong nanti. Bagi Panduan dan Soalan-Soalan Lazim sila layari www.recruitment.gov.bn.
Sila isikan “Jenis Pengangkutan” dahulu iaitu “Darat”, kemudian pilihan akan tertera untuk awda lengkapkan dan isikan “Tarikh Mansuh” lesen berkenaan.
Perkara tersebut dapat ditambah dan dikemaskini di dalam ruangan yang berkenaan.
Ya, pengesahan adalah diperlukan yang mana berpandukan kepada Kad pengenalan. Terdapat dua situasi dimana profil pemohon dan kad pengenalan akan disemak bagi tujuan keselamatan iaitu semasa membuat aduan serta permohonan bagi mengubah maklumat di dalam profil dan juga semasa proses temu duga dimana profil pemohon akan disemak secara keseluruhan bagi diberikan tanda “Verified”. Gambar hendaklah gambar sebenar serta berwarna dan bukan avatar atau illustrasi.
Awda hanya perlu memuat naik sekali sahaja, ianya akan digabungkan secara automatik dengan nama peperiksaan dan tarikh sijil kelulusan.
Awda hanya perlu mengisikan butiran pengalaman pekerjaan dan pekerjaan sekarang di dalam portal PSCR 2.0 dan memastikan rekod perkhidmatan awda di dalam sistem SSM telah dikemaskinikan.
Kad Pengenalan/ Lesen Memandu / Sijil/ Transkrip & Lain-lain Dokumen: PDF

Gambar berukuran passport (Gambar Profil): JPG / PNG
Saiz: tidak melebihi 3MB
Dokumen yang di imbas hendaklah di dalam versi asal / berwarna
Sila pastikan nama pada salinan dokumen tersebut tidak mengandungi simbol seperti #$/ dan lain-lain. Pastikan juga saiz dokumen adalah tidak melebihi 3MB.
Hanya gambar profil sahaja dibenarkan menggunakan format JPG/ PNG.
Sila isikan butiran maklumat dan nyatakan aduan dengan menggunakan modul Aduan Saya.
Jika BULAN/TAHUN saja yang ada dinyatakan, sila isikan tarikh hujung buan sebagai contoh, 30.09.2021. Jika TAHUN saja dinyatakan, sila isikan tarikh bagi hujung tahun seperti berikut 31 Disember 2021.
Bagi Kelulusan Pendidikan Menengah perlu dimasukkan satu per satu mata pelajaran kecuali yang tidak memerlukan diisi subjek seperti Sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama (SSRU- Darjah 6).
Memadam atau menghapus data dan dokumen berkaitan kelulusan adalah tidak dibenarkan. Jika awda ingin mengubah data dan dokumen yang berkaitan, sila isikan butiran dan nyatakan aduan dengan menggunakan modul Aduan Saya. PERINGATAN: Jika kelulusan awda daripada institusi swasta atau luar negeri, sila hadapkan bersama salinan (berwarna) Surat Pengiktirafan Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan (MKPK).
Muat naik di dalam satu PDF, sijil dan transkrip bagi kelulusan Sijil atau Diploma ke atas.
Sila isikan maklumat seperti yang tertera pada sijil awda sama ada ianya menyatakan “Private Candidate” atau pusat peperiksaan yang khusus.
Tidak, ruangan tersebut hanya bagi yang berhenti di peringkat persekolahan dan tidak menyambung pelajaran yang lebih tinggi
Sila ringkaskan huraian tugas awda berkemungkinan ianya terlalu panjang. Jika masih terdapat masalah, sila cuba clear history / cache and cookies, tutup browser awda dan sila cuba untuk mengemaskini semula.
Sila ke ruangan "Pengalaman Kerja", pilih "Pengalaman Bekerja Sendiri" dan pada Kategori pilih "Lain-Lain Aktiviti Perkhidmatan".
Sila simpan maklumat pengalaman tersebut di ruangan “Penempatan Kerja” jika durasi perkhidmatan adalah pendek.
Sila pilih “Pengalaman Kerja Kerajaan”, pilih jawatan “Pegawai I-Ready” dan isikan lain-lain maklumat yang diperlukan pada ruangan tersebut.


  PERMOHONAN JAWATAN KOSONG

Tidak, senarai serta status permohonan yang terdahulu tidak dapat diikuti di PSCR 2.0. Kedudukan permohonan hanya boleh diikuti di laman sesawang www.spa.gov.bn melalui pautan Status Permohonan.
Bagi melihat perkembangan kedudukan permohonan awda, sila lihat ruang “Kedudukan Permohonan” dan klik “Status Permohonan”. Jika terdapat status menyatakan “Dipanggil Ujian” atau “Dipanggil Temu duga”, sila semak ruang “Kalendar Saya” dan klik pada jawatan yang berkenaan.
Pada fasa ini, permakluman panggilan ujian dan temuduga hanya akan dimaklumkan melalui ruang “Kalendar Saya”.
Permohonan jawatan kosong hanya dapat dibuat selepas profil 100% lengkap.
Hanya warga perkhidmatan awam di dalam perkhidmatan Tetap, Sebulan ke Sebulan dan Open Vote dapat melihat iklan di bawah peraturan 38. Pemohon yang bukan terdiri dari warga perkhidmatan awam, akan hanya dapat melihat iklan jawatan kosong di bawah Peraturan 7A.
Sila pastikan awda telah klik “Jawatan Sekarang” di ruangan “Pengalaman Kerja Kerajaan”. Hanya yang bekerja dalam perkhidmatan Tetap, Sebulan ke Sebulan & Open Vote dapat melihat iklan di bawah peraturan 38.
Tidak, pegawai dan kakitangan berkenaan hanya boleh memohon jawatan kosong di bawah Peraturan 7A.


 IKLAN JAWATAN KOSONG

Terdapat 3 jenis Pengiklanan Iklan Jawatan Kosong;
Peraturan 7(a)- dibukakan kepada orang ramai, pegawai-pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan perkhidmatan awam, Negara Brunei Darussalam.
Peraturan 38(a)- khusus bagi pemohon daripada kalangan pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat di perkhidmatan awam, Negara Brunei Darussalam.
Peraturan 38(b)- khusus bagi pemohon daripada kalangan pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat di kementerian / Jabatan dimana kekosongan jawatan diiklankan.
Pada lazimnya, iklan jawatan kosong dibukakan selama 2 minggu.
Bagi Fasa 1, belum lagi ada modul bagi PoC. InsyaAllah, modul bagi pengesahan PoC akan diadakan bagi fasa seterusnya. Seperti yang disarankan sebelum ini. pihak Jabatan/Kementerian hendaklah membuat proses dalaman bagi mengetahui permohonan jawatan kosong pegawai dan kakitangan. Juga diingatkan untuk memastikan butiran SSM pemohon adalah sentiasa dikemaskini.


  HAL EHWAL UJIAN DAN TEMU DUGA

Sumber rujukan boleh didapati di Laman Utama PSCR 2.0 di pautan berikut; http://bit.ly/SumberRujukanPSC
Rayuan untuk menukar tarikh hendaklah dihadapkan melalui e-mel query@spa.gov.bn.

Perlu melampirkan attachment bukti yang berkaitan sebab tidak dapat hadir seperti Sijil Cuti Sakit/Notis Pengasingan Diri Mandatori/ Perintah Kuarantin/ Persuratan mengikuti Mesyuarat/Kursus/Dokumen perjalanan keluar negeri dan lain-lain.


  HAL EHWAL TAWARAN LANTIKAN JAWATAN

Bermula 25 Jun 2022, penyampaian surat tawaran dan lantikan adalah melalui Kaunter Penyambut Tetamu di Tingkat 1, Bangunan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Sehubungan itu, penyampaian melalui emel dan perkhidmatan pos bagi dokumen-dokumen tersebut adalah ditiadakan.

Maklum balas tawaran lantikan boleh dihadapkan kembali melalui Kaunter ataupun melalui e-mel di alamat ulp.spa@spa.gov.bn.
Untuk makluman, jika terdapat tawaran, calon akan dihubungi oleh urusetia yang berkenaan. Jika awda tidak menerima sebarang makluman mengenainya sehingga tamat tempoh tarikh calon simpanan, keputusan awda adalah dukacita.


  HAL EHWAL ADUAN

Sila isikan butiran awda di PSCR 2.0 dan nyatakan aduan dengan menggunakan modul “Aduan Saya”.
Ya, ianya disarankan untuk membuat akaun PSC R 2.0 jika awda ingin membuat aduan melalui portal tersebut dan melihat perkembangannya di dashboard awda.
Sila klik “Tambah”, pilih Jenis Aduan mengikut tujuan aduan awda dihadapkan dan pilih “Jawatan yang dipohon” (jika berkenaan).

Isikan “Aduan” awda dengan lengkap dan terperinci sebagai contoh kelulusan atau subjek yang berkenaan atau no. bilangan pada ruangan tertentu.
Perkembangan aduan boleh diikuti dari ruang kedudukan pada aduan yang telah awda hadapkan.
Sila klik “Lihat Penuh” dan semak ruang “Maklum Balas Aduan”.